Kontakt

Klinika Kolasiński
Dr med. Jerzy Kolasiński

Adres: ul.Staszica 20A, 62-020 Swarzędz

Tel. 61 818 75 50, fax. 61 818 75 51, kom. 601 773 113

E-mail: colas@hair-clinic.poznan.pl
Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Adam Klimowski (e-mail: kontakt@dpo24.pl)

Informacje o RODO | Regulamin Strony