The Polish Day

W dniu 2 sierpnia 2014 Gliding Team Klinika Kolasiński będzie organizatorem i sponsorem Dnia Polskiego podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie.

The Polish Day