Obowiązek informacyjny RODO

Regulamin strony

  1. Wstęp

Przekazane w treści niniejszego dokumentu, zwanego dalej Regulaminem, informacje stanowią zasady korzystania ze strony internetowej klinikakolasinski.pl (zwanej dalej Serwisem). Użytkownicy i goście Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu.

  1. Oznaczenie administratora Serwisu

Administratorem Serwisu jest Klinika Kolasiński – Hair Clinic Poznań (62-020 Swarzędz, ul. Staszica 20A, NIP 782-002-49-54, REGON 631558067).

  1. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym także niniejszy Regulamin objęte są prawami autorskimi. Dotyczy to w szczególności treści pisemnych, zdjęć, filmów wideo, grafik i treści dźwiękowych. Kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie powyższych treści bez pisemnej zgody administratora Serwisu może stanowić naruszenie praw autorskich i będzie ściganie z pełną surowością prawa. Administrator korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy, zajmującej się monitoringiem przetwarzania treści publikacji Kliniki Kolasiński w internecie.

  1. Znaki towarowe

Nazwa i logo Klinika Kolasiński stanowią znak towarowy prawem chroniony. Wszelkie inne użyte znaki towarowe należą do ich właścicieli.

  1. Materiały Serwisu

Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zawarte w Serwisie materiały, w tym w szczególności filmy i zdjęcia mogą przedstawiać obrazy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dotyczy to głównie wykonywanych zabiegów lub badań, na których mogą pojawiać się elementy nagiego ciała ludzkiego, krwi lub wykonywanych operacji. Zabrania się osobom poniżej osiemnastego roku życia korzystania ze strony. Ze Strony nie powinny korzystać także osoby wrażliwe na powyższe treści.

  1. Zastrzeżenie medyczne

Serwis ma wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy.  W żaden sposób materiały i informacje zawarte w Serwisie nie powinny być traktowane, jako substytut porady lekarskiej. Każdy przypadek chorobowy ma charakter indywidualny i jedynie bezpośredni kontakt pozwoli lekarzowi na postawienie diagnozy i zastosowanie właściwych w danym przypadku form leczenia.

  1. Postanowienia końcowe

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Klinika Kolasiński – Hair Clinic Poznań (62-020 Swarzędz, ul. Staszica 20A, NIP 782-002-49-54, REGON 631558067).
 2. Dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie klinikakolasinski.pl/kontakt lub klinikakolasinski.pl/zamawiam-konsultacje; dane są wykorzystywane do momentu udzielenia odpowiedzi na pytanie osoby zainteresowanej;
  2. przekazywania informacji osobom zainteresowanym ofertą Kliniki Kolasiński za pośrednictwem newslettera; dane są wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody przez odbiorcę newslettera.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych:
  1. imię lub nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe wyłącznie w celu wysyłania newslettera:
  1. imię lub nazwisko,
  2. adres e-mail,
 5. Przekazanie danych wskazanych w ust. 2-3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub otrzymywanie newslettera (odmowa przekazania danych uniemożliwi wysłanie użytkownikowi odpowiedzi lub newslettera). Przekazanie pozostałych informacji jest dobrowolne.
 6. Osoba korzystająca z newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie w link umieszczony w stopce wiadomości zawierającej newsletter.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji wskazanych praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail odo@klinikakolasinski.pl.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Polityka cookies

 1. Administrator stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników z Serwisu.
 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 3. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
 4. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 5. Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików cookies, co spowoduje, że użytkownik pozostanie anonimowy, ale Serwis nie będzie wówczas w stanie zidentyfikować ani użytkownika, ani jego preferencji. Tym samym zablokowanie odbierania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies są dostępne dla Administratora. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.
 7. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 8. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będę wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 9. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer/Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Informacje o RODO | Regulamin Strony