Konkurencja 2.

Dziś wyłożona została konkurencja obszarowa – minimalny czas oblotu 1h 15min, czyli bardzo niewiele. Mimo, że warunki dzisiejszego dnia okazały się lepsze od oczekiwań, pogoda większości pilotów sprawiła pewne problemy. Warunki zmieniały się bardzo dynamicznie i szlak, po którym leciało się do strefy, po zawrotce już zupełnie nie istniał, mimo, że upłunęło zaledwie kilkanaście minut. W tych warunkach najlepiej poradził sobie Leszek Staryszak, który osiągnął prędkość 149km/h(!). Wynikiem tym zdeklasował pozostałych zawodników. Rezultat ten osiągnął dzięki optymalnemu wykorzystaniu szlaków. Na trasie wykonał zaledwie 3 kółka, jak twierdzi,niepotrzebnie :). Pozostali nie uniknęli choćby przejściowych kłopotów, wykręcania się z małych wysokoći, szerokich obejść, a wielu skończyło przygodę w polu. Termika skończyła się dość gwałtownie po nasunięciu łachy zachmurzenia warstowego i ci, który dolot musieli kręcić zbyt późno, nie osiągali już lotniska.